Tanya Habjouqa

Foto muhabirliği

En sık çalıştığım bölge olan Ortadoğu'ya yönelik anlatılar genellikle klişelerle aktarılır. İnsanları "ötekileştirmenin" bir sonucu da onları kültürel çeşitliliklerinden ve canlılıklarından soyutlayarak sunmak oluyor. Ben işte bu canlılığı, insanlığı, karmaşıklığı, gerçek insanların çelişkilerini zihinlere yeniden kazımak istiyorum. Daha bilinçli ve ayrıntıları gözeten diyaloglara ihtiyacımız var. İnsanları karmaşık doğalarıyla sunarsanız kitleler, okurlar, izleyiciler onlarla daha iyi bağ kurabilir ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum.

Bi̇yografi̇

Doğu Kudüs'te yaşayan Tanya Habjouqa ödüllü bir fotoğrafçı, gazeteci ve eğitimci. Öncelikli ilgi alanları cinsiyet, ötekiliğin sunumları, varlık yitirme ve insan hakları. Ortadoğu'nun sürekli değişen sosyopolitik dinamiklerine de özel bir ilgiyle yaklaşıyor. 'Occupied Pleasures' (İşgal Altındaki Keyifler) adlı projesi World Press Photo ödülü kazanırken bir kitaba dönüştü.Diğer Nikon elçileriyle tanışın