Nikon Imaging | Türkiye | Europe

ANLATILMASI GEREKEN HİKÂYELER

Dünya, anlatılması gereken hikâyelerle dolu. Kaçındığımız hikâyeler. Rahatsız hissetmemize neden olacak veya dünyaya bakışımızı sorgulatacak hikâyeler. Bu hikâyeleri ortaya çıkarmak için NOOR fotoğrafçılarıyla ortaklık kurduk.

Güçlü görsel bir hikâye gördüğümüzde artık ondan kaçamayız. Acı çeken insanları veya iklim değişikliğini ya da daha sürdürülebilir bir yaklaşım ihtiyacını görmezden gelemeyiz. Ve bunu göz ardı edemediğimizde harekete geçmeye mecbur oluruz. Bu nedenle bu hikâyelerin anlatılması gerekiyor.

ANDREA BRUCE – “RAHATSIZ EDEN BİR SÖZCÜK: SIHHİ TESİSAT”

“Sıhhi tesisat ve tuvalet ihtiyacını açık alanda giderme elbette hassas konular. Bırakın belgelemeye izin vermeyi, pek çok insan bu konularda konuşmak bile istemiyor. Bu nedenle sorun böylesine büyümüş durumda. Hakkında kimse konuşmuyor.”

YURI KOZYREV – “AVRUPA’DA TOPLU GÖÇ KRİZİ HAKKINDA”

“Gazeteciler mülteci krizlerini haber yaparak göçmenlerin kimlik kazanmasına yardımcı oluyorlar. Avrupa kıyılarına ulaşan toplulukların ‘isimsiz tehditler’ olduğu algısını yıkmaya çalışıyoruz.”

FRANCESCO ZIZOLA – “TON BALIĞI OLSAYDIM”

“‘Ton Balığı Olsaydım’ ile eski ve sürdürülebilir ton balığı avlama yöntemine ilişkin karmaşık görüş sunan bir anlatım yolu tasarlamak istedim. İnsan ve doğa arasındaki sonsuz çatışma hakkında bir metafor ortaya koymak istiyorum – insanın kendini beğenmişliğinin yansıması.”